nhg grens 2024

5 kritische vragen over de Nationale Hypotheek Garantie grens 2024

Vanaf 2024 stijgt de Nationale Hypotheek Garantie grens met € 30.000,- naar € 435.000,-. Dit is vooral goed nieuws voor starters op de huizenmarkt, omdat hierdoor voor hen het aanbod aan woningen wordt vergroot.

Doordat de huizenprijzen en hypotheekrentes blijven stijgen, is het kopen van een huis is niet altijd eenvoudig. De verhoging van de NHG grens zorgt ervoor dat meer mensen nu een woning kunnen kopen met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Momenteel wordt 20% van de hypotheken afgesloten met NHG.

Met NHG kun je meestal net iets meer lenen vanwege de lagere rente. Deze verhoging is daarom vooral goed nieuws voor starters die nu in een wat hogere prijsklasse naar een woning op zoek kunnen gaan.

 1. Wanneer is het verstandig om een hypotheek af te sluiten met NHG?

  Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt extra zekerheid. Gedurende de looptijd van de hypotheek kunnen zich situaties voordoen die invloed hebben op jouw financiële situatie, zoals het verlies van een baan, een scheiding, arbeidsongeschiktheid, of andere financiële tegenvallers. Door te kiezen voor een hypotheek met NHG, ben je beter beschermd tegen mogelijke financiële problemen die kunnen ontstaan als gevolg van dergelijke tegenvallers.

  Aangezien het risico voor de bank bij een hypotheek met NHG aanzienlijk lager is dan bij een hypotheek zonder NHG, kan de bank vaak een aantrekkelijke rentekorting aanbieden. Voor jou resulteert dit direct in lagere maandelijkse hypotheeklasten. Als je eigen geld inbrengt, kan het in sommige gevallen goedkoper zijn om een hypotheek zonder NHG af te sluiten. Omdat je minder leent ten opzichte van de marktwaarde van de woning, valt de hypotheek in een lagere risicoklasse. Hoe lager de risicoklasse, hoe lager de hypotheekrente.

  Voorbeeldberekening lagere maandlasten hypotheek zonder NHG

  Koopprijs woning: € 400.000,-
  Eigen geld: € 170.000,-
  Hypotheekrente 6 jaar vast met NHG: 4,62% (bij Lot hypotheken 21-11-23)
  Hypotheekrente 6 jaar vast tot 60% MW: 4,42%
  Borgtochtprovisie NHG: 0,6%

  Hypotheek met NHG
  Benodigde hypotheek: 230.000,- (400.000 – 170.000) x 4,62% = € 10.626,- rente per jaar
  (exclusief € 1380,- borgtochtprovisie)

  Hypotheek zonder NHG tot 60% van de marktwaarde
  Benodigde hypotheek: 230.000,- (400.000 – 170.000) x 4,42% = € 10.166,- rente per jaar

  In bovenstaand voorbeeld ben je met een hypotheek zonder NHG en een looptijd van 30 jaar totaal € 13.800,- goedkoper uit dan met een hypotheek met NHG.

 2. Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  NHG is bedoeld om het kopen van een huis toegankelijker en veiliger te maken. In situaties waarin je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen of met een restschuld blijft zitten, biedt NHG een vangnet. Hierdoor kun je in je woning blijven wonen, omdat NHG voor de financiële lasten garant staat.

  Het beroep op NHG is de laatste jaren afgenomen door preventieve maatregelen om gedwongen verkoop te voorkomen en door de stijgende woningprijzen. In 2022 werden acht aanvragen ingediend, waarvan er acht werden gehonoreerd. In 2021 waren dit er 37, waarvan 32 werden toegekend.

  Om een hypotheek met NHG af te sluiten, moet je een huis kopen onder de NHG-grens. De hypotheekverstrekker regelt de aanvraag vervolgens met NHG.

 3. Hoe wordt de NHG-grens bepaald?

  Voor het bepalen van de NHG-grens wordt er gekeken naar de gemiddelde woningwaarde. De grens stijgt de afgelopen jaren door de toenemende woningprijzen. De nieuwe grens van € 435.000,- is vastgesteld op basis van de woningprijs van de afgelopen 27 maanden, met een correctiefactor van 5% omdat deze grens heel 2024 van kracht blijft.
  Bekijk hier de NHG grens van de afgelopen 5 jaar.

 4. Wat kost het om een hypotheek met NHG af te sluiten?

  Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG betaal je eenmalig een borgtochtprovisie, een bedrag van 0,6% van het volledige hypotheekbedrag. Deze provisie financiert de regeling en geeft de koper een rentekorting van de hypotheekverstrekker. De hoogte van de rentekorting verschilt per geldverstrekker, meestal rond 0,4% à 0,5%.

  Hoewel de borgtochtprovisie in 2024 ongewijzigd blijft, wordt jaarlijks geëvalueerd of dit bedrag kan worden verlaagd, afhankelijk van het beroep op NHG. De borgtochtprovisie is aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

 5. Hoe zit het met verduurzamen?

  Bij verduurzaming ligt de NHG-grens iets hoger: € 461.100,-. Dit stimuleert verduurzaming, wat zowel comfortverhoging als lagere lasten met zich meebrengt en helpt om de waarde van de woning te behouden. Het energiebesparingsbudget hoef je niet te specificeren bij de aanvraag. Je kunt ook 106% van de marktwaarde lenen en in de jaren daarna beslissen over verdere invulling van de verduurzaming. Dit is handig voor als je nog niet weet welke energiebesparende maatregelen je allemaal wilt treffen.