nhg grens 2024

NHG grens gaat in 2024 weer omhoog

De grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt vanaf 1 Januari opnieuw aanzienlijk verhoogd. Dit houdt in dat men komend jaar bij het aanschaffen van een woning tot aan € 435.000,- financiële bescherming geniet.

NHG heeft tot doel de risico’s van het kopen van een huis te verkleinen. Als je door onvoorziene omstandigheden, zoals financiële problemen, restschulden of gedwongen verkoop, niet langer voldoende financiële middelen hebt voor de aflossing en rente van je hypotheek, komt de organisatie achter NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), te hulp.

Dit jaar lag de NHG-grens nog op € 405.000,-. In 2024 wordt deze grens dus met € 30.000,- verhoogd. De gemiddelde woningprijs bedroeg  in September van dit jaar € 422.000,-.
Als je wilt investeren in de verduurzaming van je woning, kun je met NHG een hypotheek tot € 461.100,- afsluiten.

Bij het bepalen van de maximale hypotheek spelen, naast de woningprijs, ook het inkomen en de hoogte van de hypotheekrente een rol. NHG-gebruikers profiteren van lagere hypotheekrentetarieven.

Starters financieren meestal met NHG

Van alle verkochte woningen in Nederland zijn er ruim 40% gefinancierd met een hypotheek met NHG, volgens cijfers van het Waarborgfonds. Met name starters sluiten een hypotheek met NHG, al dan niet in combinatie met een starterslening.

Onder bepaalde voorwaarden kan de Stichting WEW de hypotheek aan de hypotheekverstrekker terug betalen. Daarnaast kan de stichting ondersteuning bieden met een budgetcoach, een jobcoach, of betalingsregelingen met je afspreken.

Ook in 2024 betaalt men 0,6% van het hypotheekbedrag aan borgtochtprovisie om gebruik te kunnen maken van de regeling. “Het is belangrijk dat NHG toegankelijk is voor de doelgroep, zodat mensen een woning kunnen financieren met de bescherming van NHG,” zegt Carla Muters van de NHG. “Daarom zijn we blij dat de NHG-grens in 2024 omhooggaat.”