Disclaimer

Informatie op deze website

Blog.executiononlyhypotheek.com besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Blog.executiononlyhypotheek.com wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Blog.executiononlyhypotheek.com behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van de website van blog.executiononlyhypotheek.com

Blog.executiononlyhypotheek.com garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Blog.executiononlyhypotheek.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen, of van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door blog.executiononlyhypotheek.com of door jou aan blog.executiononlyhypotheek.com middels de website van blog.executiononlyhypotheek.com of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Blog.executiononlyhypotheek.com kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer je deze bekijkt. Blog.executiononlyhypotheek.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Blog.executiononlyhypotheek.com behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

Blog.executiononlyhypotheek.com garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.