hypotheek wijzigingen 2024

7 belangrijkste hypotheek wijzigingen in 2024

In 2024 worden de regels voor hypotheken aanzienlijk gewijzigd.
Hieronder staan de 7 belangrijkste hypotheek wijzigingen voor mensen die een hypotheek gaan afsluiten of reeds een hypotheek hebben:

 1. Wijzigingen in de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

  In 2024 wordt de NHG-grens net als voorgaande jaren weer verhoogd. Komend jaar kun je met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) maximaal € 435.000 lenen. Dit is een stijging van € 30.000,- ten opzichte van de € 405.000,- in 2023.
  Bij verduurzaming ligt de grens volgend jaar op € 461.100. Dit is een stijging van € 31.800,- ten opzichte van de € 429.300,- in 2023.
  Bekijk hier de stijging van de NHG-grens van de afgelopen 5 jaar.

 2. Extra leenruimte voor alleenstaanden

  Alleenstaanden met een inkomen van ten minste € 28.000,- kunnen in 2024 € 16.000,- extra lenen. Het Centraal Planbureau verwacht namelijk dat de lonen komend jaar met ruim 5% zullen stijgen. Deze verhoging zorgt voor een groter aanbod aan woningen voor  alleenstaanden.

 3. Studieschuld en hypotheek

  Als je een studieschuld hebt, wordt deze vanaf 2024 op een andere manier behandeld dan voorheen. Komend jaar wordt er gekeken naar het daadwerkelijke bedrag dat je maandelijks betaalt, in plaats van een percentage van de volledige studielening. Hierdoor worden jonge studenten beter beschermd tegen (te) hoge maandlasten.
  Oudere studenten die al extra op hun studieschuld hebben afgelost, krijgen hierdoor juist meer ruimte om te lenen.

 4. Verhoogde hypotheek voor energiezuinige woningen

  Vanaf 2024 is de maximale hypotheek deels afhankelijk van het energielabel van de aan te schaffen woning. Hoe gunstiger het energielabel, des te hoger het bedrag dat je kunt lenen zonder extra voorwaarden. Voor woningen met energielabel C en D is er een verruiming van € 5.000,-, terwijl dit voor huizen met energielabel A en B oploopt tot € 10.000,-.
  In het geval van zeer duurzame woningen met label A++++ en een energieprestatiegarantie van minstens tien jaar kan de maximale hypotheek zelfs € 50.000,- hoger zijn.
  Bekijk in de tabel wat je extra kunt lenen voor de aankoop van een woning.

 5. Verhoogde hypotheek ook mogelijk voor woningen met ‘minder gunstig’ energielabel

  Zelfs bij de aanschaf van een woning met een ‘minder gunstig’ energielabel is het mogelijk om in het komende jaar extra te lenen. Dit moet echter wel worden besteed aan de verduurzaming van de woning. De hoogte van het extra leenbedrag hangt af van het huidige energielabel. Voor een woning met energielabel A of B is bijvoorbeeld € 10.000,- extra te lenen om deze te verduurzamen. Dit bedrag stijgt naar € 15.000,- voor huizen met label C of D en naar € 20.000,- voor de labels E, F en G. Voor woningen zonder energielabel is de maximale extra lening voor verduurzaming € 10.000,-.
  Bekijk in de tabel wat je extra kunt lenen om je huis energiezuiniger te maken.

 6. Hypotheekrenteaftrek wijzigingen

  De maximale hypotheekrenteaftrek verandert in 2024 bijna niet en stijgt slechts van 36,93% naar 36,97%. Het recht op renteaftrek geldt voor de aflossing van leningen met een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Indien de lening echter een andere hypotheekvorm heeft en vóór 1 januari 2013 is afgesloten, valt deze onder het overgangsrecht en mag de betaalde rente gedurende maximaal 30 jaar worden afgetrokken.
  Bereken hier zelf je hypotheekrenteaftrek.

 7. Overdrachtsbelasting

  Kopers jonger dan 35 jaar die zelf in de woning gaan wonen, blijven in 2024 nog steeds vrijgesteld van overdrachtsbelasting, op voorwaarde dat de woning niet duurder is dan € 510.000,-. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van 2023 (€ 440.000,-). Kopers ouder dan 35 jaar of degenen die eerder gebruik hebben gemaakt van de regeling, betalen over de koopsom 2% overdrachtsbelasting. Als de woning niet zelf wordt bewoond maar bijvoorbeeld wordt gekocht voor de verhuur, dan bedraagt het percentage overdrachtsbelasting 10,4%.

Tabellen

Stijging NHG-Grens afgelopen 5 jaar
Jaar NHG-grens Verschil in euro t.o.v. jaar eerder NHG-grens EBV Verschil in euro t.o.v. jaar eerder Verschil in %
2024 € 435.000,- € 30.000,- € 461.100,- € 31.800,- 7,41%
2023 € 405.000,- € 50.000,- € 429.300,- € 53.000,- 14,08%
2022 € 355.000,- € 30.000,- € 376.300,- € 31.800,- 9,23%
2021 € 325.000,- € 15.000,- € 344.500,- € 15.900,- 4,84%
2020 € 310.000,- € 20.000,- € 328.600,- € 21.200,- 6,90%
Extra leenbedragen voor de aankoop en verduurzaming van woningen per energielabel.
Energielabel woning Extra bedrag dat geleend mag worden voor aankoop t.o.v. een woning met het label E, F of G Extra bedrag dat geleend mag worden voor energiebesparende maatregelen
E, F, G € 0,- € 20.000,-
C, D € 5.000,- € 15.000,-
A, B € 10.000,- € 10.000,-
A+, A++ € 20.000,- € 10.000,-
A+++ € 30.000,- € 10.000,-
A++++ € 40.000,- € 0,-
A++++ met een energieprestatiegarantie afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar € 50.000,- € 0,-