aflossen hypotheek

Aflossen van de hypotheek met pensioengeld gaat niet door

Vanwege juridische risico’s heeft het kabinet de plannen voor de mogelijkheid om de hypotheek af te lossen met pensioengeld, voorlopig uitgesteld.

Vervelend nieuws voor huiseigenaren waarvan hun huis onder water staat. Bij een huis dat onder water staat, is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning.

Mogelijkheden

Er wordt al een tijdje gezocht naar mogelijkheden om deze doelgroep meer af te laten lossen op hun hypotheek.

Er waren 2 mogelijkheden onderzocht om de hypotheek met pensioengeld af te lossen:

  • Werknemers konden tot een derde deel van de premie gebruiken voor de aflossing van hun hypotheek.
  • Werknemers konden eenmalig een derde van hun pensioen opnemen om in mindering te brengen op de hypotheek.

Doordat het kabinet nu een streep haalt door de mogelijkheid om af te lossen op hun hypotheek middels pensioengeld, is een oplossing voor deze doelgroep verder uit het zicht geraakt.

Effecten

De effecten van deze regeling zouden de woningmarkt moeten stimuleren en tevens moeten zorgen voor lagere schulden bij huiseigenaren. Op zich natuurlijk een korte termijnvisie, want als het pensioengeld wordt gebruikt ter aflossing van de hypotheek, blijft er natuurlijk minder geld over op de pensioendatum.
Om dat verlies te compenseren, dient er weer een hogere pensioenpremie te worden voldaan. Dat resulteert in weerstand bij huurders. Zij betalen ook extra pensioenpremie, terwijl zijn geen voordeel uit de regeling genieten.

Ook zijn er grote verschillen tussen jongeren en ouderen. Ouderen betalen meer pensioenpremie dan jongeren en zullen hierdoor veel meer op hun hypotheek af kunnen lossen dan jongeren.
Daarnaast zijn er grote verschillen tussen jongeren en ouderen die òf pensioenpremie voor de aflossing gebruiken òf juist een deel van het pensioen afkopen en gebruiken om hun hypotheek af te lossen. De verschillen kunnen hierbij oplopen tot wel 50% aan extra aflossing.

Online hypotheek afsluiten

Uiteraard zijn er voldoende andere mogelijk om de kosten voor een hypotheek te drukken. Steeds meer huiseigenaren of kopers besluiten om zelf online hun hypotheek af te sluiten.

Online hypotheek afsluiten wordt momenteel door zo’n 10% van de hypotheeksluiters gedaan. Zij besparen hier in ieder geval op advieskosten, die zo maar op kunnen lopen tot € 3000,-.

Exccutiononlyhypotheek.com is sinds 2013 pionier op het gebied van zogenaamde ‘Execution Only Hypotheken’.

Er is de laatste tijd een trend ontstaan in hypotheken zonder advies. Met de komst van het internet en het vereenvoudigen van de hypotheekregels maakt deze nieuwe bijzondere hypotheek steeds interessanter.