huis onder water

Huis onder water

Onlangs heeft de Nederlandse Bank het onderzoek “Overzicht financiële stabiliteit” gepubliceerd.

Daaruit blijkt dat de huizenprijzen weer aan het stijgen zijn, maar dat er in 2020 altijd nog steeds tussen de 250.000 en 350.000 huiseigenaren met hun huis onder water staan. Dit houdt in dat de waarde van de woning lager is dan de totale hypotheek.

In het onderzoek is rekening gehouden dat de gemiddelde prijs van huizen ongeveer 2 à 3% per jaar zullen stijgen. In 2020 zullen de prijzen dus totaal tussen de 15 en 20% zijn gestegen.

Hypotheekschuld

Nederland kent met een hypotheekschuld van meer dan 95% van het bruto binnenlands product  één van de hoogste hypotheekschulden ter wereld. Vooral de doelgroep tussen 30 en 40 jaar hebben het zwaar. Zij hebben meestal een tophypotheek (maximaal ten opzichte van het inkomen) gesloten in de betere jaren. Hierna zijn de huizenprijzen gekelderd en is de hypotheekrente gestegen. Beiden zorgt dit voor een groot gat tussen de waarde van de woning en de uitstaande hypotheek. Van juist deze doelgroep staat momenteel 60% met hun huis onder water. Bij verkoop van de woning hebben zij niet voldoende middelen om het restant aan hypotheekschuld te voldoen.

De laatste jaren zijn er wel steeds meer mensen aan het aflossen geslagen. Vooral met de nieuwe hypotheekregels kan dat ook niet anders, indien je nog van fiscaal voordeel gebruik wilt maken, dan moet er lineair of annuïtair worden afgelost. Alle overige hypotheekvormen zoals de aflossingsvrije hypotheek, de beleggingshypotheek en de levenhypotheek komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Vooralsnog hebben deze extra aflossing er voor gezorgd dat slechts 10% van alle aflossende huiseigenaren daadwerkelijk niet meer met hun huis onder water staan.

Maximale hypotheek omlaag

Het maximale hypotheekbedrag gaat ieder jaar verder omlaag. Elk jaar kan er minder worden geleend, en dat is misschien maar goed ook. Om er voor te zorgen dat huiseigenaren niet meer kunnen lenen dan de waarde van de woning, kun je binnenkort nog maar maximaal 90% van de koopsom financieren.  Bij aankoop van een nieuwe woning dien je dus over eigen geld te beschikken om dit verschil èn de aankoopkosten te kunnen voldoen.