hypotheekrentes dalen

Hypotheekrentes dalen weer sinds begin November

Woningzoekers ontvangen positief nieuws, aangezien de hypotheekrentes gedurende de afgelopen drie weken opnieuw zijn gedaald. Bovendien lijkt de snelheid van deze daling toe te nemen, wat in zou kunnen houden dat er een kantelpunt is bereikt.

De gemiddelde vaste rentetarieven voor periodes van vijf en tien jaar zijn met ongeveer 0,15 tot 0,20 procentpunt gedaald.
Voor een hypotheek met NHG en een rentevaste periode van tien jaar heeft ABN AMRO momenteel de laagste hypotheekrente van 4,19%.
Bij een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar zonder NHG, tot 100% van de marktwaarde, heeft Triodos met 4,50% het laagste rentetarief.

hypotheekrentes abn amro 10 jaar rentevast
ABN AMRO hypotheekrente 10 jaar vast met NHG

De hypotheekrente voor langere periodes, zoals twintig en dertig jaar, zijn eveneens met bijna 0,10 procentpunt gedaald.
Op dit moment heeft Tulp Hypotheken de laagste hypotheekrente voor een hypotheek met NHG en een rentevaste periode van dertig jaar: 4,38%.
Voor een hypotheek met NHG en een rentevast periode van 20 jaar heeft Lloyds Bank met 4,36% momenteel het laagste rentetarief.

hypotheekrentes tulp hypotheken 30 jaar rentevast
Tulp Hypotheken hypotheekrente 30 jaar vast met NHG

Bijna alle hypotheekverstrekkers verlagen hun hypotheekrentes

Op Syntrus Achmea, Allianz en Hypotrust na, hebben alle veertig in Nederland actieve hypotheekverstrekkers de afgelopen 6 weken hun rentetarieven aangepast.
Afgelopen week heeft 60% van de hypotheekverstrekkers hun hypotheekrentes nog verder verlaagd.

De tarieven dalen voornamelijk door de lagere marktrentes die banken gebruiken bij het bepalen van hun hypotheekrentes. Ook de lagere inflatie in Amerika is een oorzaak dat in Nederland de hypotheekrentes dalen.

Variabele hypotheekrente

De gemiddelde variabele rente is de afgelopen weken onveranderd gebleven, en relatief hoog ten opzichte van de vaste hypotheekrentes. Alleen de Rabobank is in 3 maanden tijd hard omhoog gegaan met haar variabele hypotheekrente. In Augustus hanteerden zij nog een zeer laag tarief van 2,35%. Dit tarief lag bijna 60% lager dan het gemiddelde variabele tarief.
Hierna is de Rabobank iedere maand haar variabele hypotheekrente gaan verhogen waardoor deze nu uitkomt op 3,35%, alsnog het laagste tarief in de markt.