nhg

NHG verlaging misschien van de baan

De NHG verlaging is misschien van de baan. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft namelijk onlangs in een interview met het NRC aangegeven dat het verlagen van de NHG grens gevaarlijk is.

Momenteel zijn de huizenprijzen weer aan het stijgen, en het verlagen van de NHG-grens zal er voor zorgen dat een hoop hypotheekaanvragers buiten de boot gaan vallen.

Hypotheek met NHG afsluiten

Waarom is het interessant om een hypotheek met NHG af te sluiten? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG), kan worden afgesloten bij een hypotheek. Hiervoor betaalt de hypotheekaanvrager 1% van het hypotheekbedrag aan borgtochtprovisie aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Hier krijgt de hypotheekaanvrager een extra stuk zekerheid en een rentekorting voor terug.

Indien men buiten hun schuld de hypotheek niet meer kan betalen, denk aan scheiden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid, staat het fonds garant. Dat houdt in dat, in geval van een restschuld aan de bank, deze kan worden kwijtgescholden omdat het fonds het eventuele gat tussen de waarde van de woning en de huidige hypotheek aan de bank vergoedt.

Omdat het risico voor de bank lager is, geeft de bank meestal een rentekorting. Deze korting kan soms oplopen tot enkele tienden van procenten. Dat kan zo maar een paar honderd euro per jaar schelen.

Aan het afsluiten van een hypotheek met NHG zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waarvan met name de kostengrens nu onderwerp van gesprek is.

Kostengrens NHG

De kostengrens is het maximumbedrag dat er aan hypotheek met NHG kan worden verstrekt. Op dit moment is de kostengrens € 245.000,- inclusief alle bijkomende kosten. Deze zomer is men van plan de kostengrens met € 20.000,- te verlagen naar € 225.000,-. Omdat momenteel de huizenmarkt dus weer aan het aantrekken is, gaat er hier een probleem ontstaan. De gemiddelde huizenprijs ligt nu volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars namelijk rond de € 227.000,-

Verdere NHG verlaging zorgt voor problemen bij starters

De kostengrens van de NHG ligt dan lager dan de gemiddelde waarde van een woning. Hiermee schiet de NHG haar doel voorbij: het helpen van starters op de woningmarkt. Vanzelfsprekend is dat effect ongewenst, en is de Stichting hierom momenteel in gesprek met de minister om tot een oplossing te komen.