rentevoorstel

Rentevoorstel, Renteverklaring, Garantieverklaring of Voorbeeldofferte?

Rentevoorstel, renteverklaring, garantieverklaring, voorbeeldofferte of voorlopige offerte. Wat is nu eigenlijk het verschil? Helemaal niets.
Vanaf 21 maart 2016 is de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) van kracht. Alle Europese lidstaten moeten deze richtlijn in hun wetgeving hebben opgenomen.

Nederlandse hypotheekverstrekkers

Een groot deel van de Nederlandse hypotheekverstrekkers werkt al volgens deze richtlijn. Behalve dat de manier waarop de boete bij vroegtijdige aflossing wordt berekend, brengen de wijzigingen binnen deze eerder genoemde richtlijn tevens met zich mee dat het aanbod van de hypotheekverstrekker bindend is. Dat houdt in dat een eenmaal verstrekte hypotheekofferte niet meer mag worden gewijzigd.

Omdat het toch regelmatig voorkomt dat offertes worden gewijzigd, denk bijvoorbeeld aan: hoger hypotheekbedrag door een tekort aan eigen middelen of een lager hypotheekbedrag doordat er sprake blijkt te zijn van een lager inkomen dan opgegeven tijdens de hypotheekaanvraag, wordt er nu eerst een voorstel door de hypotheekverstrekker gedaan. De uiteindelijke offerte volgt helemaal aan het einde van de aanvraag, zodra het volledige dossier akkoord is bevonden.

Voorbeeld

Renteaanbod
Aanbieder Renteaanbod Datum
ABN AMRO Ja 21-03-2016
Achmea Ja 21-03-2016
AEGON Ja 21-03-2016
Allianz Ja 18-04-2016
Argenta Ja 18-04-2016
ASN Bank Ja 05-04-2016
ASR Ja 21-03-2016
Attens Hypotheken Ja 02-05-2016
BijBouwe Ja 15-04-2016
BLG Wonen Ja 05-04-2016
Centraal Beheer
Delta Lloyd Ja 21-03-2016
Direktbank
Florius Ja 21-03-2016
Hypotrust Ja 18-04-2016
ING Nee 01-04-2016
Lloyds Bank Ja 21-03-2016
MoneYou Ja 21-03-2016
Munt Hypotheken Ja 21-03-2016
Nationale Nederlanden Ja 17-06-2016
NIBC Direct Ja 21-03-2016
Obvion Ja 21-03-2016
Rabobank Nee 01-01-2016
RegioBank Ja 05-04-2016
SNS Bank Ja 05-04-2016
Syntrus Achmea Ja 02-05-2016
Tellius Hypotheken Ja 02-05-2016
Woonfonds Hypotheken Ja 21-03-2016